Over ons

Tandheelkunde door specialisten
voor volwassen en kinderen

Onze medewerkers
Het tandhaven team op Amsterdam IJburg bestaat sinds 2007 uit algemeen tandartsen, maar vooral ook uit tandartsen met een specialisatie. Een vaste tandarts is mogelijk als u de afspraken altijd op dezelfde dag van de week wenst. Wij werken echter bij uitstek in een teamverband om optimaal gebruik te maken van de diverse kennis die bij de verschillende tandartsen aanwezig is.
Alle medici zijn zelfstandig binnen Tandhaven gevestigd en werken voor eigen rekening en risico. Zij hebben allen een eigen inschrijving bij de Kamer van koophandel.

Onze specialisaties
– algemene tandheelkunde.
– orthodontie door orthodontist of tandarts voor orthodontie
– wortelkanaalbehandelingen door  endodontoloog
– paro (mondhygiene) door parodontoloog
– implantaten door implantoloog
– kronen door CEREC-specialist

In Tandhaven zijn de zelfstandige praktijken gevestigd van:
dr. Isabel Bravo de Faria Cruz, chef de clinique 
dr. Konstantin Muzalev, tandarts voor orthodontie
Ivo ten Hove, kaakchirurg 
Chryssa Papagianni, tandarts-gnatholoog 
Radi Pirinska, tandarts-endodontoloog
Oded Hess, tandarts-implantoloog
dr. Kostas Zygogiannis, tandart-prosthodontist
dr. Kostas Syriopoulos, tandarts-radioloog
Giulia Lacobellis, tandarts

Gelieerde verwijspraktijken
Praktijk voor Orthodontie IJburg