Medische anamnese

  Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor uw tandarts en mondhygiënist?

  • Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik.
  • Als u ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

  Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in uw gezondheid of uw medicijngebruik. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld.

  Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw apotheker vragen.

  Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?

  Zo ja, welke?

  Bent u onder behandeling van een arts of medisch specialist?

  Zo ja, waarvoor?

  Heeft u ooit een ernstige ziekte doorgemaakt?

  Zo ja, welke ziekte?

  Bent u ergens allergisch voor?

  Zo ja, waarvoor?

  Heeft u een hartinfarct gehad?

  Zo ja, wanneer?

  Heeft u last van hartkloppingen?

  Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?

  Zo ja, wat is uw wat is uw bloeddruk? onderdruk/bovendruk

  Heeft u pijn op de borst bij inspanning?

  Heeft u last van gezwollen enkels/voeten?

  Wordt u kortademig als u plat in bed ligt?

  Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?

  Heeft u een aangeboren hartafwijking?

  Hebt u wel eens een endocarditis doorgemaakt?

  Heeft u een pacemaker (of ICD) of neurostimulator?

  Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst?

  Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?

  Heeft u last van hyperventileren?

  Heeft u epilepsie, vallende ziekte?

  Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad?

  Heeft last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?

  Heeft u suikerziekte?

  Zo ja, gebruikt u insuline?

  Heeft u bloedarmoede?

  Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na een operatie?

  Heeft u hepatitis, geelzucht of andere leverziekte (gehad)?

  Heeft u momenteel een (andere) besmettelijke ziekte? Zo ja, welke?.
  (Koortslip, HIV+, enz.) U mag dit uiteraard ook tijdens de intake mondeling toelichten.

  Heeft u een nierziekte?

  Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?

  Heeft u chronische maagdarmklachten?

  Heeft u een aandoening van de schildklier?

  Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd of hals?

  Bent u bestraald voor ander lichaamsdeel?

  Rookt u?

  Zo ja, hoeveel per dag?

  Gebruikt u alcohol?

  Zo ja, hoeveel glazen per week?

  Gebruikt u drugs of heeft u drugs gebruikt?

  Zo ja, welke?

  Vrouwen: bent u zwanger?

  Vrouwen: geeft u borstvoeding?

  Heeft u een ziekte of aandoening waar niet naar is gevraagd?

  Zo ja, welke? U mag dit uiteraard ook tijdens de intake mondeling toelichten.

  Heeft u in het verleden een geneesmiddel gebruikt tegen o.a. botontkalking (een bisfosfonaat of denosumab)?

  Zo ja, welke

  Gebruikt u medicijnen?

  Zo ja, welke?

  Bent u allergisch voor geneesmiddelen of medische materialen?

  Zo ja, welke?

  Zijn er de laatste 12 maanden r6ntgenfoto's gemaakt van uw gebit?

  Wie is uw huisarts (en/of naam huisartspraktijk)?

  Eventuele overige opmerkingen (optioneel)